Mollie betaalterminal

Pin koppeling via Mollie betaalterminal

Pin koppeling via Mollie betaalterminal

Vanuit de enquete kwam naar voren dat er veel Recras gebruikers zitten te wachten op een koppeling met een pin apparaat. Naast het gemak maakt het niet hoeven te overtypen van bedragen de kans op fouten aanzienlijk kleiner. We hebben de laatste jaren er vaak om gevraagd. Toen we van onze partner Mollie vernamen dat ze uiteindelijk bezig waren met de ontwikkeling van hun eigen terminal, zijn we gelijk de mogelijkheden gaan onderzoeken. We zijn nu één van de eerste partijen die ook daadwerkelijk een koppeling hebben ontwikkelt met deze terminal.

De terminal is voor Recras leden te bestellen via de shop van Mollie.
Meer informatie over deze dienst is hier te vinden.

It starts with a booking

The Recras system is built for all types of recreational businesses. Small and large. Whether you rent out 3 canoes or offer complex packages, with Recras you automate your booking process and the organization around it.