Recras vormt de kern van ons bedrijfsvoering. Door de integratie van Recras in onze website komen boekingen online binnen. Deze worden vervolgens volledig via Recras afgehandeld: van offerte tot en met een evaluatie 5 dagen na afloop van het arrangement. Hiermee besparen we veel tijd en minstens zo belangrijk is dat het aantal fouten geminimaliseerd wordt. Naast de functionaliteit vind ik het belangrijk dat het pakket steeds verder ontwikkeld wordt en dat dit in nauwe samenspraak met de gebruikers gebeurt. De communicatie met de mensen van Recras is soepel en snel. Wij zijn zeer tevreden gebruikers!